Nya rutiner för sophämtning

Från och med oktober 2011 anlitar Växjö Kommun företaget Ragn-Sells AB för att hämta våra sopor här på Kasernvägen.

Den praktiska effekten av detta byte för vår del är att tid och dag för sophämtning kan komma att ändras. Mer information om detta kommer att publiceras här på webbsidan när vi får mer information från Kommunen.

Kommunen ber om överseende med eventuella avvikelser i sophämtningen under övergången mellan nuvarande leverantör och Ragn-Sells.

Eventuella klagomål på sophämtningen sker till Växjö Kommun, Tekniska förvaltningen på tel 0470-796900 eller på e-post avfallochvatten@vaxjo.se.

Medlemsmöte 2011

Torsdagen den 15e december är det dags för medlemsmöte.

Plats: Ej bestämt ännu.

Tid: Ej bestämt ännu

Agenda: Vad som hänt i föreningen under första halvan av verksamhetsåret 2011-2012. Kallelser kommer att läggas ut i era brevlådor när plats bestämts.

 

Mvh
Styrelsen