Styrelsen

Styrelsen år 2020-2021
Styrelsen i BRF Regementsvillorna sammanträder varje månad. Ta kontakt med valfri styrelsemedlem om ni vill ta upp något på nästkommande möte.

Ordförande
Jonas Gustavsson
Kasernvägen 11A
073-726 91 91
jonas@jgsportmedia.se

Sekreterare
Andreas Asplund
Kasernvägen 13B
073-529 12 99
asplundandreas@me.com

Kassör
Elin Asplund
Kasernvägen 13B
073-345 61 91
elinasplund85@gmail.com

Ledamöter
Åke Svegland
Kasernvägen 11B
0726-44 43 33
ake@svegland.se

Magnus Dahl
Kasernvägen 3A
072-306 17 71
dahlmagnus76@gmail.com

Suppleant
Lena Nilsson
Kasernvägen 3B
070-216 56 88
lena.nilsson@visma.com