Styrelsen

Styrelsen år 2022-202
Styrelsen i BRF Regementsvillorna sammanträder varje månad. Ta kontakt med valfri styrelsemedlem om ni vill ta upp något på nästkommande möte.

Ordförande
Malin Eneborg
Kasernvägen 17A
070-742 13 37
malin@eneborg.nu

Sekreterare
Stina Selldén
Kasernvägen 17B
070-871 32 29
stina_sellden_00@live.se

Kassör
Elin Asplund
Kasernvägen 13B
073-345 61 91
elinasplund85@gmail.com

Ledamöter
Åke Svegland
Kasernvägen 11B
0726-44 43 33
ake@svegland.se

Magnus Dahl
Kasernvägen 3A
072-306 17 71
dahlmagnus76@gmail.com

Suppleant
Andreas Asplund
Kasernvägen 13B
073-529 12 99
asplundandreas@me.com