Styrelsen

Styrelsen år 2019-2020
Styrelsen i BRF Regementsvillorna sammanträder varje månad. Ta kontakt med valfri styrelsemedlem om ni vill ta upp något på nästkommande möte.

Ordförande
Jonas Gustavsson
Kasernvägen 11A
073-726 91 91
jonas@jgsportmedia.se

Sekreterare
Andreas Asplund
Kasernvägen 13B
073-529 12 99
asplundandreas@me.com

Kassör
Elin Asplund
Kasernvägen 13B
073-345 61 91
elinasplund85@gmail.com

Ledamöter
Åke Svegland
Kasernvägen 11B
0726-44 43 33
ake@svegland.se

Linda Svensson
Kasernvägen 9A
076-814 85 12
svensson.linda85@gmail.com

Tomas Johansson
Kasernvägen 15A
070-478 62 06
tomas@ello.se

Cecilia Soto Thompson
Kasernvägen 3A
070-988 54 23
cecilia@kunskaphalsa.se