Styrelsen

Styrelsen år 2018-2019
Styrelsen sammanträder varje månad. Ta kontakt med valfri styrelsemedlem om ni vill ta upp något på nästkommande möte.

Ordförande
Cecilia Soto Thompson
Kasernvägen 3A
070-988 54 23
cecilia@kunskaphalsa.se

Sekreterare
Camilla Bergqvist
Kasernvägen 11A
070-674 36 72
bergqvistcamilla@hotmail.com

Kassör
Elin Asplund
Kasernvägen 13B
0470-502632
073-345 61 91
elinasplund85@gmail.com

Ledamöter
Gabriel Svennerberg
Kasernvägen 9B
073-687 07 30
gabriel@meetod.com

Cecilia Svanberg
Kasernvägen 3B
073-368 71 67
otmaa@hotmail.com

Tomas Johansson
Kasernvägen 15A
070-478 62 06
tomas@ello.se