Målning av husen under år 2016 – 2017

Våra hus är gamla och vackra och behöver kontinuerlig skötsel för att inte bli gamla och risiga. Det är viktigt att husens yttre skick håller en hög gemensam nivå då de uppfattas som en enhet. Detta är förstås av allas vårt intresse både ekonomiskt och för trivseln. För närvarande finns behov av tvättning och målning.

rodfargspensel

 

Styrelsen har beslutat att boende i respektive hus ska ombesörja så att följande uppfylls;

  • Samtliga hus ska senast den siste september år 2016 ha tvättade balkonger och verandor samt knutbrädor, vindskivor, foder runt fönster/dörrar och häng-/stuprännor. Alltså allt vitt.  Vid behov (flagnad färg) ska samma partier skrapas och målas och detta ska då ske senast den siste september år 2017.
  • Samtliga hus ska senast den siste september 2017 vara borstade och målade med ny rödfärg. Detta gäller hela långsidorna och minst upp till balkongen på kortsidorna.

När målning skett (under 2016 och/eller under 2017) så meddelar den boende Tomas 15 A  så att rödmålning av övre delar kan ske med lift.

Klicka här för att ta del av tips om hur du målar med falu rödfärg…

Färg och penslar kommer beroende på tillgång finnas i redskapsboden under sommaren men tas in under hösten för att de inte ska frysa under vintern. Det kommer då finnas en lapp som anger i vilket hus färgen kan efterfrågas. Om färgen är slut så finns det angett på hemsidan vilken färg som ska köpas på Växjö Färg och Tapetaffär är:
Vit – Demidekk Ultimate Täckfärg, 0502-Y 1001, Eggvit.
Röd – Original Falu Rödfärg.

Vecka 14 installeras nytt bredband

Wexnet installerar nytt bredband i föreningen under vecka 14 år 2016. Allt som krävs för att du ska få igång ditt bredband görs på samma gång så det blir kort nedstängning som möjligt.

Mer information kring detta kommer skickas med post hem till dig. Styrelsen kommer också gå ut med komplettera information om vi ser att det krävs.

kabel_skyline1_smaller1

Renovering av verandor 2016

En ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen för att få stöd för att varsamt renovera ytterligare två verandor under år 2016. Samtidigt lämnades det in en rapport med åtgärder, fotodokumentation och ekonomi för årets genomförda renovering.DSC_3307

Veranda 3 A och 7 A står i tur för renovering

En översyn av samtliga verandor, som inte är åtgärdade, genomfördes den 15 juni av Smålands Museum, Skanska och ordföranden. I sämst skick var verandorna 3 A och 7 A, även offerbrädorna på dessa hus kommer i delar bytas ut.

Föreningen kommer få en pytts med linoljekitt i samband med renovering. Kittet kan användas för att fylla sprickor i offerbrädor och täta mellan plåt och balkongstolpar där det behövs på våra hus.

Renoveringen påbörjas vecka 32 år 2015.

Redo för soliga dagar med nya bevattningsmöjligheter

Från och med den 26/7 står vi redo för en rejäl värmebölja och släcka törstande blomrabatter. Då bör samtliga vattenutkastare vara installerade på hus 3A, 5B, 11B och 17A. Kranarna är naturligtvis till för att brukas av alla i föreningen.

Ny fin svart trädgårdsslang med munstycken är inköpt till varje vattenpost och inom kort kommer slanghållare sättas upp i anslutning till utkastarna.

Renovering av verandor

Föreningen åtgärdar två verandor per år enligt lagd budget. Smålands Museum, Skanska och ordföranden kommer mötas måndagen den 15 juni för att planera årets genomförande.

Renoveringen påbörjas vecka 32 år 2015. Information till berörda bostadsrättsinnehavare kommer komma ut efter den 15:e juni.

Anledningen till att det ligger efter sommaren är för att vi ska få tillgång till samma snickare som gjort de andra renoveringarna. De har genomfört ett dugligt och vördnadsfullt jobb. Därför är vi måna om att det är samma personer som fortsätter arbetet.

Vattenutkastare till utomhusbevattning

Sandbäckens Rör kommer montera upp vattenutkastare på hus 3, 5 och 17 enligt styrelsebeslut hösten 2014. Det sker innan juni månadsutgång år 2015.
Exakta datum kommer Martin Eneborg återkomma med till berörda bostadsrättsinnehavare.

Slang och upphängning till denna monteras smakfullt vid samtliga utkastare inom bostadsrättsföreningen.