Välkommen till Regementsvillorna i Växjö!

Var bor du någonstans? Den frågan får alla flera gånger i livet – och när vi som bor på Kasernvägen i Växjö berättar om vår hemvist så blir svaret ofta: ”aha, de där vackra röda villorna?”

Regementsvillorna – idag bostadsrätter – är en grön oas mitt i Växjö med en värdefull historik.

Historik

Vad är detta för hus?

Regementsvillorna fungerade tidigare som
underofficersbostäder i anslutning till Kronobergsregementet I11:s kaserner.

Totalt rör det sig om åtta hus om ligger i en nord-sydlig rad på öster sida längs Kasernvägen. Varje byggnad rymmer två bostäder med ingång från gaveln. De utgör idag en välbevarad del av komplexet och har i sitt sammanhang ett högt kulturhistoriskt värde.

Regementsvillorna är utpekade som särskilt värdefull miljö med q-bestämmelser i detaljplanen.

Hur kom husen till?

Underofficerare hade boplikt på regementena och ofta fick de en bostad sammanbyggd med kasernerna. Så också i Växjö, men man byggde också fristående parhus intill regementet – Kasernvillorna.

Utrymme tilldelade man ofta efter grad, en sergeant fick ett rum och kök, en fanjunkare fick två rum och kök och en förvaltare tre rum och kök. För att odla potatis och liknande fick man bruka lite mark på Bäckaslövsgärdet.

För befälspersoner i övrigt gällde att officerare fick skaffa egen bostad, medan underbefälet – vice korpraler, korpraler och furirer skulle bo på logementet.

Hur används husen idag?

1982 flyttade den sista familjen, kapten Gerhard Hall med fru Mia, från Kasernvägen. Sedan använde man husen till arkivering, undervisningslokaler, ombudsrum, fortifikationskontor och regementsmuseum innan de renoverades och blev hyresbostäder och slutligen bostadsrätter.


”Husen var från början tjärade i svartbrunt och på verandorna hängde vita gardiner som insynsskydd. I husen fanns det kakelugnar och en kamin i hallen där man eldade med koks.
Kaminen var placerad bredvid toaletten, för wc hade man.”

Berättat av Birgitta som växte upp i Kasernvillorna på 1920-talet
»» Läs hela Birgittas berättelse »»


Armémuseum i Stockholm

Modeller av Regementsvillorna i Växjö finns att se på Armémusem i Stockholm.