Årsmöte BRF Regementsvillorna 25 april 2013

Då var det dags för det årliga årsmötet.
Datum: Torsdag 24 april 2012
Tid: 18.30
Plats: YIT (Hjalmar Petris Väg 30)

Kallelse har delats ut till alla boende.

Välkommen!