Medlemsmöte hösten 2012

Datum: Onsdag 7 november 2012
Tid: 18.30
Plats: YIT (Hjalmar Petris Väg 30)

Kallelse har delats ut till alla boende.

Punkter att gå igenom

 • Arbetsdag
  • Planer på att kapa häcken rejält med motorsåg för att underlätta klippningen- åsikter?
  • Närvaro på arbetsdagarna är obligatoriskt. Lösningar för detta?
 • Ytterdörrar
  • Redovisning av inspektion av snickare från Källs snickeri.
 • Information om att ej luta gräsklipparen vid rengöring.
 • Ekonomisk uppdatering.
 • Arenastaden
  • problem för oss boende?
 • Övriga frågor

Välkommen!