Redo för soliga dagar med nya bevattningsmöjligheter

Från och med den 26/7 står vi redo för en rejäl värmebölja och släcka törstande blomrabatter. Då bör samtliga vattenutkastare vara installerade på hus 3A, 5B, 11B och 17A. Kranarna är naturligtvis till för att brukas av alla i föreningen.

Ny fin svart trädgårdsslang med munstycken är inköpt till varje vattenpost och inom kort kommer slanghållare sättas upp i anslutning till utkastarna.