Renovering av verandor

Föreningen åtgärdar två verandor per år enligt lagd budget. Smålands Museum, Skanska och ordföranden kommer mötas måndagen den 15 juni för att planera årets genomförande.

Renoveringen påbörjas vecka 32 år 2015. Information till berörda bostadsrättsinnehavare kommer komma ut efter den 15:e juni.

Anledningen till att det ligger efter sommaren är för att vi ska få tillgång till samma snickare som gjort de andra renoveringarna. De har genomfört ett dugligt och vördnadsfullt jobb. Därför är vi måna om att det är samma personer som fortsätter arbetet.